26 edycja gali fair play

Palian

26 edycja gali fair play

Gala Fair Play
Dobiegła końca 26 edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Podczas Wielkiej Gali Finałowej 24 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przedstawicielom firm z całej Polski zostały wręczone certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play – jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień biznesowych oraz nagrody specjalne.
Głównym celem programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.
Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia. Postrzegamy je jako potwierdzenie sensu tego, co robimy firmie od wielu lat. Cieszy nas, że nasza codzienna praca została dostrzeżona i doceniona. Serdecznie gratulujemy pozostałym nagrodzonym i wyróżnionym firmom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Scroll to Top