Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przed GDDKiA Oddział w Katowicach, rejon Wysoki Brzeg.

Palian

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych oraz przepompowni wód deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przed GDDKiA Oddział w Katowicach, rejon Wysoki Brzeg.

Informujemy, iż w roku 2023 firma PALIAN zajmuje się utrzymaniem sygnalizacji świetlnych
oraz przepompowni wód deszczowych w Wysokim Brzegu.

Scroll to Top